Publikum vs Gemeinschaft: Wësst Dir den Ënnerscheed?

Mir haten en erstaunlecht Gespréich mam Allison Aldridge-Saur vun der Chickasaw Nation e Freideg an ech géif Iech encouragéieren et nozelauschteren. D'Allison huet un engem faszinéierende Projet am Kader vum Digital Vision Subventioun geschafft, eng Serie iwwer Native American Lektioune fir Gemeinschaftsbau geschriwwen. Am Deel zwee vun hirer Serie diskutéiert d'Allison Publikum versus Gemeinschaften. Dëst ass mech als ee vun de wichtegsten Elementer vun der ganzer Serie. Ech sinn net sécher