ROI Akronyme

ROI

ROI ass den Akronym fir Zeréck op Investment.

Eng Leeschtungsmetrik déi d'Rentabilitéit moosst a mat der Formel ROI = (Recetten - Käschten) / Käschten berechent gëtt. ROI kann Iech hëllefen ze bestëmmen ob eng potenziell Investitioun de Viraus an de lafende Käschte wäert ass oder ob eng Investitioun oder Effort soll weidergefouert oder ofgeschloss ginn.